Utstyr/regler

Regler Månafossen via ferrata

• All klatring og aktivitet i Månafossen Via Ferrata er på eget ansvar!

• Klatring uten sikkerhetsutstyr er forbudt!

• Klatring av Månafossen Via Ferrata uten registrering er forbudt.

• Registrering skjer på Eikeskog, hvor de også underskriver at klatring er på eget ansvar.

• Klatreutstyr skal leies på Eikeskog.

• Alle skal registrere seg ut etter turen, på Eikeskog, og alt klatreutstyr skal leveres tilbake. Skadet / mistet / manglede innlevert utstyr må erstattes.

• Karabiner skal være festet i wiren til enhver tid.

• Kast aldri løse gjenstander, stein o.l. ned fjellsiden, da det kan være folk under deg.

• Ha løse gjenstander som fotoapparat, mobiltelefon o.l. festet i en snor.

• Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ingen adgang til å benytte Månafossen Via Ferrata.

• Personer under 18 år skal ha underskrift av foreldre/ foresatte før turen starter. Barn under 14 år skal være i følge av en voksen hele tiden.

• Beveg deg rolig og kontrollert gjennom hele turen og vurder nøye hvert steg du tar for økt sikkerhet.

• Gravide og personer med helsemessige problemer bør avklare med lege før eventuell klatring.